BOGNA ŚWIĄTKOWSKA / ROZMOWA

Bogna Świątkowska – założycielka Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, z którą zrealizowała szereg projektów artystycznych. Współkuratorka i kuratorka wystaw realizowanych w ramach projektu Synchronicity w latach 2011-2012 („Coś które nadchodzi. Architektura XXI wieku”, „Chwała miast. Promocja miast przez architekturę”), Eksperyment nie może być kontynuowany” (2012), „Kolekcja publiczna m.st. Warszawy” (2012), „Konrad Pustoła: Widoki władzy” edycja w Krakowie i Warszawie (2011). Redaktorka wielu książek wydanych przez Fundację Bęc Zmiana m.in. „Redukcja – mikroprzestrzenie”, „Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku”, „Eksperyment. Instrukcja obsługi”. Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie miasta oraz zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim do 2020 roku, brała także udział w opracowywaniu uchwalonego w tym roku dokumentu Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Inicjatorka i wydawca ogólnopolskiego informatora kulturalnego „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001), wicenaczelna tygodnika „Przekrój” (2003), autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.