Bibliografia

2. Konferencja „Kultura i rozwój” | Krytyka Polityczna. (b.d.). Pobrano 3 grudzień 2014, z http://www.krytykapolityczna.pl/instytut/2-konferencja-kultura-i-rozwoj

Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4 | zróbmy to RAZEM! (b.d.). Pobrano z http://cicha4.org/

Bachelard, G. (2002). Kształtowanie się umysłu naukowego: przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej. (D. Leszczyński, Tłum.). Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty. New York: PublicAffairs.

Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. [Warszawa]: Agora.

Baumol, W. J., & Bowen, W. G. (1966). Performing arts, the economic dilemma: a study of problems common to theater, opera, music, and dance. New York: Twentieth Century Fund.

Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej. (J. Łoziński, Tłum.). Warszawa: Scholar.

Bendyk, E., & Krzysztofek, K. (Red.). (2006). Kultura współczesna, 1 (47)/2006.

Benkler, Y. (2008). Bogactwo sieci: jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. (R. Próchniak, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Blank, T. J. (2012). Folk culture in the digital age: the emergent dynamics of human interaction. Pobrano z http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1053912

Blum, A. (2012). Tubes: a journey to the center of the Internet. New York: Ecco.

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sa̧dzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Burszta, W. J. (2010). Kultura miejska w Polsce: z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Burt, R. S. (2010). Neighbor networks: competitive advantage local and personal. Oxford; New York: Oxford University Press.

Castells, M., & Himanen, P. (2014). Reconceptualizing development in the global information age.

Castells, M., & Marody, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, M., Siara, O., & Wydawnictwo Naukowe PWN. (2013). Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Companies must reinvest their cash hoard – FT.com. (2013, listopad 27). Pobrano 30 listopad 2014, z http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8653e66e-4de9-11e3-8fa5-00144feabdc0.html#axzz3KXhG6CuB

Council of The European Union. (2009). Council Conlusionon Culture as a Catalyst fo Creativity and Innovation.

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollinsPublishers.

Cyfrowa liga mistrzów – Archiwum tygodnika POLITYKA. (2011). Pobrano 3 grudzień 2014, z http://archiwum.polityka.pl/art/cyfrowa-liga-mistrzow,432978.html

Czapiński, J., Panek, T., Batorski, D., Polska., Główny Urząd Statystyczny., & Zakład Wydawnictw Statystycznych. (2013). Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków : raport. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Deacon, T. W. (1998). The symbolic species: the co-evolution of language and the brain. New York: W.W. Norton.

Doyal, L., & Gough, I. (1991). A theory of human need. New York: Guilford Press.

Engelbart, D. C. (1962). Augmenting human intellect; a conceptual framework. Menlo Park, Calif.: Stanford Research Institute.

English, J. F. (2013). Ekonomia prestiżu: nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej. (Ł. Zaremba, Tłum., P. Czapliński, Red.). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Survey shows fall in cultural participation in Europe. (2013). Pobrano 30 listopad 2014, z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1023_en.htm

Fatyga, B., & Balcerzak-Paradowska, B. (2004). „Biała księga” młodzieży polskiej: diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży. Warszawa: MENiS.

Gdula, M., & Sadura, P. (2012). Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawn. Nauk. Scholar.

Ginsburgh, V., & Throsby, C. D. (2006). Handbook of the economics of art and culture. Amsterdam; Boston [Mass.]: Elsevier North-Holland.

Giza-Poleszczuk, A., & Wydawnictwo Naukowe Scholar. (2013). Gabinet luster: o kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harrison, L. E., & Huntington, S. P. (2003). Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. (S. Dymczyk, Tłum.). Poznań: Zysk i S-ka.

Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hausner, J. (b.d.). Model i polityka rozwoju społeczno-gospodarczego.

Hobsbawm, E. J. (1969). Bandits. [New York]: Delacorte Press.

Hobsbawm, E. J., & Ranger, T. O. (1983). The Invention of tradition. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press.

Hryniewicz, J. T. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawn. Naukowe Scholar.

Ilczuk, D. (2010, marzec 29). Wypowiedź podczas seminarium „Muzea i (czy) stadiony? O potrzebie inwestycji w sztukę współczesną” zrealizowanego w ramach I cyklu spotkań „Kultura i Rozwój” 29.03.2010 r.

Ilczuk, D. (2012). Ekonomika kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowicz, G., & Korporacja Ha!art. (2014). Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu: raport z badań. Kraków: Korporacja Ha!art.

Kongres Kultury Polskiej. (2010). W sieci kultury. (E. Tomczyk, Red.). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Kongres Kultury Polskiej 2009. (2009). Pobrano 29 listopad 2014, z http://www.kongreskultury.pl/title,Raporty_o_stanie_kultury,pid,135.html

Konwersatorium 3; 12.11.2014. (2014, grudzień 11). Pobrano z https://spisekkultury.wordpress.com/konwersatorium-3-12-11-2014/

Korzybski, A. (1947). General semantics; an introduction to non-Aristotelian systems. Lakeville, Conn.: Institute of General Semantics.

Krótko o Cichej4 | Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4. (2014). Pobrano z http://cicha4.org/o-nas/

L’apport de la culture à l’économie en France. (2013). [rapport public]. Pobrano 29 listopad 2014, z http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000006/

Laval, C. (2011). La nouvelle école capitaliste. Paris: la Découverte.

Lazzarato, M. (2002). Puissances de l’invention: la psychologie économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond.

Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawn. Krytyki Politycznej.

Lewandowski, P., Mućk, J., & Skrok, Ł. (2010). Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, 2010.

Lifton, R. J. (1993). The protean self: human resilience in an age of fragmentation. New York, NY: BasicBooks.

Luhmann, N. (1995). Social systems. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Manovich, L. (2013). Software takes command: extending the language of new media.

Marx, K. (1986). Zarys krytyki ekonomii politycznej. (Z. J. Wyrozembski, A. Ponikowski, & N. Kuźmicka, Tłum.). Warszawa: Książka i Wiedza.

MKiDN. (2011a). Konsultacje Społeczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Pobrano 30 listopad 2014, z http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego.php

MKiDN. (2011b). Konsultacje Społeczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Załącznik nr 1 Diagnoza. Pobrano 30 listopad 2014, z http://ks.mkidn.gov.pl/pages/mk_posts/obszar-iv.-potencjal-kulturowy-i-kreatywny-13.php

Młodzi i Media: nowe media a uczestnictwo w kulturze. (2009). Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa. Pobrano z http://kpbc.umk.pl/Content/45367

Myrdal, G., & Twentieth Century Fund. (1968). Asian drama: an inquiry into the poverty of nations. New York: Twentieth Century Fund.

Narodowe Centrum Kultury. (2013). Kultura a rozwój. (J. Hausner, A. Karwińska, & J. Purchla, Red.). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Neuwirth, R. (2011). Stealth of nations: the global rise of the informal economy. New York: Pantheon Books.

Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

O projekcie | Obserwatorium Żywej Kultury. (2014). Pobrano 4 grudzień 2014, z http://ozkultura.pl/

Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań. (2012). Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Pobrano z http://www.sbc.org.pl/Content/80747

Obserwatorium Kultury – Podstawa teoretyczna. (b.d.). Pobrano 30 listopad 2014, z http://www.obserwatoriumkultury.pl/kategorie/podstawa-teoretyczna-obserwatorium-zywej-kultury.html

Phelps, E. S. (2013). Mass flourishing: how grassroots innovation created jobs, challenge, and change. Princeton: Princeton University Press.

Pieśn o Broniowie. (2011). Pobrano z https://vimeo.com/33123835

PISF. Polski Instytut Sztuki Filmowej – Widzowie. (2014). Pobrano 30 listopad 2014, z http://www.pisf.pl/pl/kinematografia/rynek-filmowy/widzowie

Przypadki / Cohabitat. (2014). Pobrano z https://spisekkultury.wordpress.com/265-2/

Przypadki / Obiegi kultury. (2014). Pobrano z https://spisekkultury.wordpress.com/przypadki-obiegi-kultury/

Przypadki / Olsztyn – Stowarzyszenie Tratwa. (2014). Pobrano z https://spisekkultury.wordpress.com/olsztyn-stowarzyszenie-tratwa/

Przypadki / warszawski Hackerspace. (2014). Pobrano z https://spisekkultury.wordpress.com/przypadki-warszawski-hackerspace/

Rainie, H., & Wellman, B. (2012). Networked: the new social operating system. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Rakowski, T. (2009). Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy: etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Rakowski, T. (2013). Etnografia/animacja/sztuka: nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego.

Różnice będą rosły | Sorry, taki mamy model – Polityka.pl. (2014). Pobrano 30 listopad 2014, z http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1597645,1,roznice-beda-rosly.read

Russell, M. J. (2014). K-pop now!: the Korean music revolution.

Sen, A. (2002). Rozwój i wolność. (J. Łoziński, Tłum.). Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw.

Simondon, G. (2005). L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information. Millon, Grenoble.

Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla: peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Sum, N.-L., & Jessop, B. (2013). Towards a cultural political economy: putting culture in its place in political economy.

Szlendak, T. (2012). Dziedzictwo w akcji: rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści. (2012). Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Pobrano z http://www.sbc.org.pl/Content/80748

The second economy | McKinsey & Company. (2011). Pobrano 30 listopad 2014, z http://www.mckinsey.com/insights/strategy/the_second_economy

TOMASZ PIETRASIEWICZ / ROZMOWA. (2013). Pobrano z https://spisekkultury.wordpress.com/wideo/tomasz-pietrasiewicz-rozmowa/

TOMASZ RAKOWSKI / ROZMOWA. (2013). Pobrano z https://spisekkultury.wordpress.com/wideo/tomasz-rakowski-rozmowa/

Touraine, A. (2013). La fin des sociétés. Paris: Éd. du Seuil.

Trzeciak, H. M. (2011). Ekonomika teatru. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Urban, G. (2001). Metaculture: how culture moves through the world. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

W oparciu o ekspertyzę autorstwa Marcina Jewdokimowa i Tomasza Kasprzaka wykonaną na zamówienie MKiDN (Maj 2010). (2010).

W oparciu o ekspertyzę Marka Krajewskiego wykonaną na zamówienie MkiDN (Maj 2010). (2010).

Współczesne społeczeństwo polskie codzienność i odświętność – Sesja referatowa, IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze. (2014). Pobrano z https://www.youtube.com/watch?v=JrTcbTKd3z0&feature=youtube_gdata_player

Wstępne wyniki satelitarnego rachunku kultury za 2008 r. (2014). Pobrano 29 listopad 2014, z http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/wstepne-wyniki-satelitarnego-rachunku-kultury-za-2008-r-,1,1.html

Wydawnictwo Krytyki Politycznej. (2014). Oprogramowanie rzeczywistości społecznej. (M. Gdula & L. M. Nijakowski, Red.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Zadura-Lichota, P. (Red.). (2013). Świt innowacyjnego społeczeństwa: trendy na najbliższe lata. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadura-Lichota, P., & Wilmańska, A. (Red.). (2010). Innowacyjność 2010. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.