PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI / ROZMOWA

Przemysław Czapliński – krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM.

Uwaga: jakość dźwięku pierwszej minuty nagrania jest dość słaba, potem radykalnie się poprawia