CYKL III / 2012 – KULTURA PRZYSZŁOŚCI

Aktualny kontekst dla drugiego nurtu III Cyklu seminariów „Kultura i rozwój” stworzyły protesty przeciwko porozumieniu ACTA. W sposób spektakularny uobecniły one w przestrzeni publicznej roszczenia nowych aktorów społecznych, budujących swoją tożsamość i podmiotowość przez nowe formy uczestnictwa w kulturze i nowe praktyki kulturowe, często rozwijane poza istniejącym ładem instytucjonalnym i normatywnym. Przekonaliśmy się, że nie tylko te praktyki, lecz również próby ich opisu i zrozumienia przy wykorzystaniu metod badawczych napotykają na opór innych aktorów obawiających się, że te nowe formy uczestnictwa naruszają ich interesy prawne, moralne i ekonomiczne.

Podczas tego nurtu seminariów analizowaliśmy także inne nowe zjawiska kulturowe rozwijane na marginesie praktyk „głównego nurtu”, choć ze względu na swą skalę stającymi się ważnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi. Spektakularnym przykładem takich zjawisk jest rozwój grup rekonstrukcji historycznej.