Konwersatorium IV; 25.XI.2014

Czwarte, ostatnie konwersatorium odbyło się podczas konferencji „Kultura i Rozwój” zorganizowanej przez Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej 25 listopada 2014 r. Konferencja w całości poświęcona była analizie studiów przypadków nowych praktyk kulturowych i nowych organizacyjnych w kulturze, co stwarzało doskonały kontekst do konfrontacji rezultatów projektu „Fraktale”. Autorem głównej prezentacji był Edwin Bendyk, kurator projektu.