W stronę metakultury rozwoju

Niniejsze opracowanie przedstawia efekty dalszych prac nad możliwościami rozwoju kultury.

Tegoroczna edycja nosi tytuł „Laboratorium żywej kultury”. Za metodę obraliśmy dynamiczne rozumienie kultury, za cel – wypracowanie generycznych instrumentów wspierania twórczego uczestnictwa w kulturze i rozwoju twórczego potencjału osób oraz społeczności.

Więcej: O projekcie.